2014. december 31., szerda

Boldog Új Esztendőt! :)

       B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
         O ltalmazzon minket angyalok mosolya
       L elkünkben béke és szeretet virítson
                D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
       O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
              G azdagság kísérje minden vidám léptünk
Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
           J övendőnk munkája ne váljon kereszté
           É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
      V eled lehessek amikor csak akarod
           E gymásra találjon most minden kereső
            T ársával éljen minden egymást szerető
       K özösen tegyük szebbé ezt a világot
              Í zleljünk már most mennyei boldogságot
              V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
         Á ldott legyen minden együtt töltött óra
   N evetni tudjunk és őszintén örűlni
  O dvas idő fogát messze elkerülni
    K eveset mondok végül, de szépet:
Kívánok Boldog Új Évet!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése